Wednesday, 29 March 2017

ASSALAMMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH

 DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENGASIH

Syukur ke hadrat Ilahi, dengan limpah kurnia dan rahmat dari Zat Yang Maha Agung, serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sollallahu 'Alaihi Wassalaam. Maka, terbina sebuah blog dengan wajah baru yang diberi nama AL-JAUHAR, yang di ambil dari perkataan 'jauhar', yang mengandungi dua maksud yakni yang tersurat (zahir) dan tersirat (bathin), iaitu; permata dan intipati.

Admin adalah salah seorang dari para pencinta permata kerana pada pandangan Admin, permata mengandungi suatu simbolik yang bersifat zahir mahupun bathin. Simbolik tentang apa?...hal itu berbeza-beza pandangan bergantung kepada kefahaman masing-masing. Secara peribadi, pandangan Admin pada sesebuah permata adalah simbolik atau manifestasi bagi HATI. Kefahaman Admin tentang hal ini merujuk kepada Sunnah perbuatan Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam memakai cincin di jarinya. Jika diselami tentang keperibadian Baginda Sollallahu 'Alaihi Wassalaam, segala sesuatu yang di pakai olehnya pasti dari redho Al-Haq Azza Wa Jalla dan pasti mengandungi hikmah atau pelajaran bagi orang-orang yang mahu berfikir. Sebelum Admin menghuraikan perkaitan di antara permata dengan hati, mari kita fahami terlebih dahulu hukum fiqh berkaitan pemakaian cincin dari perspektif Islam.


BAHAGIAN 1 : DALIL BERKAITAN PEMAKAIAN CINCIN BERTATAHKAN PERMATA.

Imam Bukhari, al-Tirmizi dan lain-lain, meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Bahawa cincin Nabi Sollallahu 'Alaihi Wassalaam itu terbuat daripada perak dan mempunyai (bertatahkan) permata."
Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dia berkata,"Cincin Nabi Sollallahu 'Alaihi Wassalaam, itu dibuat dari perak, manakala permatanya ialah batu dari Habsyah." 

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata, "Pernah Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam memakai cincin perak pada jari tangan kanannya, juga dengan permata dari Habsyah. Baginda Sollallahu 'Alaihi Wassalaam, tempatkan permata itu berhampiran dengan telapak tangannya."

Beberapa riwayat menerangkan bahawa Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam juga mengenakan cincin yang terpasang pada jari kelingkingnya sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik mengatakan:

“Cincin Rasulullah terbuat dari perak dan batunya merupakan batu Habasyi”, (Hadis Riwayat Muslim dan Tirmidzi).

Hadis ini diderajatkan hasan sahih, dan dishahihkan oleh al-Albani. Sedangkan dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, bahawa: 

“Cincin Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam itu terbuat dari perak dan mata cincinnya itu mata cincin Habasyi.” (Hadis Riwayat Muslim).

Dalil di atas juga menunjukkan bahawa batu cincin Rasulullah berjenis Habsyi, sejenis batu berwarna hitam kemerah-merahan pekat atau merah darah yang berasal dari Afrika.

Menurut Imam Nawawi, para ulama' menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan, “mata cincinnya itu mata cincin Habasyi” adalah batu yang berasal dari Habsyah. Ertinya batu mata cincinnya itu dari jenis batu marjan atau akik yang dihasilkan dari tukang permata di Habsyi dan Yaman.

Pendapat lain mengatakan bahawa batu mata cincinnya berwarna seperti warna kulit orang Habasyi, yaitu hitam. Pada riwayat lain menyebutkan, bahwa cincin itu adalah permata Akik Yaman.

Sedangkan dalam Shahih al-Bukhari terdapat riwayat dari Hamid dari Anas bin Malik yang menyatakan mata cincinnya itu terbuat dari perak. Dalam pandangan Ibnu ‘Abd al-Barr ini adalah yang paling sahih.

Dari sinilah kemudian lahir pendapat lain yang cuba untuk mempertemukan riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Menurut pendapat ini, baik riwayat yang terdapat dalam Shahih Muslim mahupun Shahih al-Bukhari adalah sama-sama sahihnya.

Maka kesimpulannya menurut pendapat ini, Rasulullah Sollahu 'Alaihi Wassalaam, pada suatu waktu memakai cincin yang matanya terbuat dari perak, dan pada waktu lain memakai cincin yang matanya dari batu yang berasal dari Habsyah. Bahkan dalam riwayat lain menyatakan bahwa batu mata cincin beliau itu dari batu akik.
“(Dan mata cincinnya itu mata cincin Habasyi). Para ulama' berkata maksudnya adalah batu Habasyi yaitu batu mata cincin dari jenis batu marjan atau akik. Karena kedua-duanya dihasilkan dari tukang permata yang ada di Habsyi dan Yaman. Dan dikatakan (dalam pendapat lain) warnanya itu seperti kulit orang Habasyi yaitu hitam. Begitu juga terdapat dalam Shahih al-Bukhari riwayat dari Hamid dan Anas bin Malik yang menyatakan bahawa mata cincinnya itu dari perak. Menurut Ibnu 'Abd al-Barr ini adalah yang paling sahih. Sedangkan ulama' lainnya mengatakan bahwa keduanya adalah sahih, dan Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam pada suatu kesempatan memakai cincin yang matanya dari perak dan pada waktu lain memakai cincin yang matanya dari batu Habasyi. Sedang dalam riwayat lain dari akik.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Bairut-Dar Ihya` at-Turats al-‘Arabi, cetakan ke-2, 1392 H, juz 14, halaman 71)

Namun terdapat keterangan lain yang menyatakan bahawa apa yang dimaksudkan, “mata cincinnya itu mata cincin Habasyi” adalah salah satu jenis batu zamrud yang terdapat di Habasyi yang berwarna hijau, dan berkhasiat menjernihkan mata dan menjelaskan pandangan”.

وَفِي الْمُفْرَدَاتِ نَوْعٌ مِنْ زَبَرْجَدَ بِبِلَادِ الْحَبْشِ لَوْنُهُ إِلَى الْخَضْرَةِ يُنَقِّي الْعَيْنَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ

“Dan di dalam kitab al-Mufradat, (batu cincin yang berasal dari Habasyi) adalah salah satu jenis zamrud yang terdapat di Habasyi, warnanya hijau, baik untuk menjernihkan mata dan menerangkan pandangan” (Lihat Abdurrauf al-Munawi, Faidlul-Qadir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet ke-1, 1451 H/1994 M, juz, 5, h. 216)

Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dikisahkan, cincin Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam bertuliskan ‘Muhammad Rasul Allah’. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata; "Ukiran cincin Nabi Sollallahu 'Alaihi Wassalaam itu tiga baris: MUHAMMAD sebaris, RASUL sebaris dan ALLAH sebaris." Gambarannya adalah kalimah 'MUHAMMAD' di baris bawah, kalimah 'RASUL' di baris pertengahan dan kalimah 'ALLAH' di baris atas. Setelah kewafatan Nabi Muhammad Sollallahu 'Alaihi Wassalaam, cincin itu dipakai oleh Umar ibnu Al-Khattab lalu diwariskan kepada Utsman ibnu Affan. Suatu ketika, Utsman tidak sengaja menjatuhkannya di sumur dan hilang. Akhirnya, sumur itu pun dinamai “khatam” yang bererti cincin. Istilah 'khatam' juga umum dipakai sebagai alat cop penutup. Karena itu pula orang Arab menyebutkan khatam sebagai cop rasmi, dan cincin Nabi Muhammad Sollallahu 'Alaihi Wassalaam memang berfungsi sebagai cop rasmi surat-menyurat pada masa itu. Namun, berkenaan cincin yang diukir dengan 'Muhammad Rasul Allah', ia dilarang kepada kita meniru yang sedemikian itu, sepertimana riwayat Imam Bukhori, Muslim dan lain-lain, dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, "Bahawa Rasulullah Sollahu 'Alaihi Wassalaam membuat cincin perak dan mengukirkan atasnya kalimah Muhammad Rasul Allah. Kemudian, Beliau bersabda: 'Bahawasanya aku membuat cincin perak dan di ukir padanya Muhammad Rasul Allah.' Oleh itu, janganlah seseorang mengukirkan sedemikian."
Demikian sebahagian daripada keterangan yang berkaitan dengan cincin yang  di pakai oleh Nabi Muhammad Sollallahu 'Alaihi Wassalaam, iaitu cincin yang diperbuat dari perak dan bertatahkan permata. Nabi Muhammad Sollallahu 'Alaihi Wassalaam melarang kaum lelaki memakai cincin yang diperbuat dari emas atau yang mengandungi emas walau sedikit, dengan dalil berikut:

Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dia berkata; "Pernah Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam menempah sebentuk cincin dari emas, dengan permatanya yang berdekatan dengan telapak tangannya, kemudian ramai yang ikut menempah cincin emas juga, Beliau (Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam) pun menanggalinya."

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dalam riwayat yang lain, dia berkata; "Pernah Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam membuat cincin emas, kemudian ramai orang ikut membuat cincin emas juga, maka bersabda Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam: 'Aku takkan memakainya selama-lamanya'. Lalu Baginda Sollallahu 'Alaihi Wassalaam menanggalkan cincin itu, maka mereka ikut menanggalkannya.

Hadis di atas menerangkan, Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam, pada mulanya memakai cincin emas sebelum diharamkan emas sebagai perhiasan untuk lelaki. Setelah didapatinya ramai kaum lelaki ikut memakai cincin emas, Beliau tidak memakainya lagi, kemudian datang hukum mengharamkan emas untuk perhiasan kaum lelaki. Saiyyidina Ali Karamallahu Wajhahu berkata: "Aku telah melihat Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam, memegang sutera di tangan kanan dan emas di tangan kirinya, kemudian bersabda, maksudnya 'Kedua-duanya ini haram terhadap orang lelaki dari umatku." (Riwayat Abu Daud)

Abu Musa al-Ansari radhiyallahu 'anhu berkata, Nabi Sollallahu 'Alaihi Wassalaam bersabda, maksudnya; "Telah diharamkan memakai sutera dan emas bagi lelaki dan dihalalkan bagi wanita." (Riwayat al-Tirmizi)
BAHAGIAN 2 : ADAB-ADAB PEMAKAIAN CINCIN MENURUT SUNNAH

Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam telah mengajarkan adab atau etika pemakaian cincin. Imam Bukhari dan al-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dia berkata; "Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam memakai cincin di jari tangan kanannya."

Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu dan Abu Daud, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, kedua-duanya berkata; "Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam, itu memakai cincin ditangan kirinya."

Ibnu Adi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu dan Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahawa kedua-dua mereka ini berkata; "Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam, itu memakai cincin di tangan kanannya, kemudian Baginda Sollallahu 'Alaihi Wassalaam memindahkannya ke tangan kiri."

Berdasarkan keterangan di atas, fahamilah kita bahawa adakalanya Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalam memakai cincin di tangan kanannya dan adakalanya di tangan kirinya. Maka hukum memakai cincin sama ada di jari tangan kanan atau kiri adalah harus (diperbolehkan). Mengenai jari yang dipakaikan cincin menurut riwayat adalah seperti berikut:

Imam Muslim dan yang lain-lainnya meriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata; "Cincin Nabi Sollallahu 'Alaihi Wassalam, itu di sini, sambil Anas menunjukkan ke jari manis tangan kirinya."
Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, menceritakan: “Adalah Nabi Sollallahu 'Alaihi Wassalaam memakai cincinnya di jari ini (Anas menunjukkan pada jari kelingking di tangan kirinya).” (Hadis Riwayat Muslim)

Jari-jari yang dilarang dipakaikan cincin ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Tirmizi dan an-Nasa'ie, dari Saiyyidina Ali Karamallahu Wajhahu, dia berkata; "Rasulullah Sollallahu 'Alaihi Wassalaam melarang aku memakai cincin di sini dan di sini (sambil Ali mengisyaratkan ke jari telunjuknya dan jari tengahnya)."


Insya'ALLAH, ini sahaja yang mampu Admin sajikan buat masa ni. Semoga ia bermanfaat dan menjadi panduan khusus dalam hal-ehwal pemakaian cincin. Kita akhiri dengan sepotong doa;

"DENGAN NAMA ALLAH...YAA ALLAH, KURNIAKANLAH KAMI KEFAHAMAN PARA NABI DAN HAFALAN PARA RASUL, SERTA MENDAPAT ILHAM DARIPADA PARA MALAIKAT YANG HAMPIR DENGAN-MU. YAA ALLAH, KURNIAKANLAH KAMI KESIHATAN...WAHAI ZAT YANG MAHA MENGASIHANI. SEMOGA SELAWAT DAN SALAM TERTUJU KEPADA NABI MUHAMMAD SOLLALLAHU 'ALAIHI WASSALAM, PARA AHLI KELUARGANYA SERTA PARA SAHABATNYA SELAMA-LAMANYA."

PERKENANKANLAH.


2 comments:

  1. Salam tn gm, err mcm tiada ruang utk grab or lock utk mahar mana2 item. Atau saya yg tidak jumpa caranya? Tq ya

    ReplyDelete
    Replies
    1. Wa'alaikummussalam. Maafkan sy sbb blog masih dalam proses pengubahsuaian...jadi, tatacara urusniaga belum diberitahu. Buat masa ni, pelanggan boleh pilih dan maklumkan pd sy kodnya melalui whatsapp.

      Delete